Malaysia landscape
Jawatan kerja
Orlin Academy Sdn Bhd

Guru Pendidikan Awal Kanak-Kanak

Orlin Academy Sdn Bhd Disiarkan: 6 Bulan
Laporkan kekosongan ini 🏴

Huraian:

1) Mengadakan kelas dengan kreativiti dan ikut garis panduan yang diketengahkan oleh syarikat.

2) Merancang Rancangan Pendidikan Individu untuk penggal, bulanan dan mingguan.

3) Menyediakan laporan perkembangan dan kemajuan kanak-kanak

4) Mengadakan aktiviti kurikulum di dalam kelas

5) Menghadiri seminar/latihan dalaman/kursus yang diarahkan oleh syarikat

6) Melaksanakan tugas yang diarahkan oleh syarikat

Keperluan Guru Pendidikan Khas:

  • Ijazah sarjana muda dalam pendidikan / pendidikan khas / psikologi.
  • Pengalaman sebelum ini bekerja dengan pelajar berkeperluan khas akan berfaedah.
  • Pengetahuan tentang amalan pengajaran untuk murid berkeperluan khas.
  • Pengkhususan dalam Pendidikan Khas akan menguntungkan.

Faedah: Tuntutan lebih masa

Pilihan: Malaysia Sahaja

Kami sedang mencari guru pendidikan khas yang penuh belas kasihan dengan pengalaman mengajar murid berkeperluan khas.


Laporkan kekosongan ini 🏴