Malaysia landscape
Jawatan kerja
Toi Toi Services Sdn Bhd

Penyelia tapak

Toi Toi Services Sdn Bhd Disiarkan: 16 Bulan
Laporkan kekosongan ini 🏴

Huraian:
  • Mengurus semua aktiviti operasi harian termasuk menyelenggara, menyelaras & menjaga depoh;
  • Memastikan peralatan yang digunakan dalam keadaan baik;
  • Menyusun dan menyelenggara penyimpanan bahan kimia; merekod dan mengekalkan penggunaan bahan kimia; menguruskan permintaan bahan kimia dari setiap depoh;
  • Untuk memantau kehadiran orang bawahan, memastikan pengemasan & keselamatan kawasan depoh dilakukan;
  • Pastikan semua bahagian disusun mengikut susun atur. Mengawal aliran masuk dan keluar tandas;
  • Terlibat dalam penyusunan jadual harian mengikut KPI. Berbincang dengan Pengurus Operasi mengenai jadual yang diubah.
  • Melakukan pemeriksaan trak Pagi secara rawak (terutama memeriksa radiator dengan jari (basah).
  • Untuk melaksanakan tugas lain yang menyumbang kepada kelancaran operasi harian

Sekiranya anda memerlukan sebarang penjelasan atau maklumat, sila hubungi Cik Lai di talian(phone number)atau hantar resume anda ke Sign Up to Apply


Laporkan kekosongan ini 🏴