Malaysia landscape
Jawatan kerja
MAH SING HEALTHCARE SDN BHD

Penolong Pengurus, Pembungkusan (Pengilangan Sarun

MAH SING HEALTHCARE SDN BHD Disiarkan: 22 Bulan
Laporkan kekosongan ini 🏴

Huraian:
 • Mengawasi kualiti dan output keseluruhan baris pembungkusan dan memastikan keperluan pelanggan dipenuhi.
 • Merancang dan menyemak aktiviti harian, mingguan dan bulanan Jabatan Pembungkusan.
 • Mengawasi tenaga kerja, penggunaan mesin, kawalan proses dan keberkesanan dan kecekapan operasi.
 • Mewujudkan, menyelaras dan melaksanakan pelan tindakan KPI jabatan selaras dengan sasaran syarikat.
 • Mewujudkan, menyelenggara, menyemak dan mengemas kini prosedur, senarai semak, borang, rekod dan dokumen lain yang berkaitan mengikut keperluan.
 • Sediakan laporan tentang output pembungkusan, inventori sarung tangan dan pengukuran kecekapan proses lain yang berkaitan kepada pengurusan atasan.
 • Mewujudkan, menyelaras dan melaksanakan rancangan penambahbaikan pembungkusan.
 • Pantau, kawal dan laporkan keseluruhan inventori sarung tangan.
 • Uruskan sistem pengesanan inventori sarung tangan untuk merekodkan penghantaran, penghantaran dan tahap stok.
 • Sebarang tugas lain yang berkaitan yang mungkin diberikan oleh pihak pengurusan dari semasa ke semasa.

Keperluan Kerja:

 • Minimum peringkat Ijazah Sarjana Muda dan/atau lebih tinggi dalam bidang berkaitan.
 • Minimum 5 tahun pengalaman bekerja dalam persekitaran pembuatan dengan jabatan pembungkusan sarung tangan diutamakan.
 • Kemahiran menyelesaikan masalah dan kepimpinan yang baik.
 • Celik komputer — iaitu MS Excel, Words, Power Point, Graf & Carta.
 • Well verse in Bahasa Malaysia and English.

Laporkan kekosongan ini 🏴