Malaysia landscape
Jawatan kerja
Spark Hunts Resources

Penolong Pengurus HR

Spark Hunts Resources Disiarkan: 5 Bulan
Laporkan kekosongan ini 🏴

Huraian:

Penolong Pengurus HR

Penerangan mengenai pekerjaan :

  • Menyediakan spektrum penuh perkhidmatan HR, termasuk pengambilan, senarai gaji, pampasan dan pentadbiran faedah, penyelarasan semua latihan dan lain-lain.
  • Memastikan amalan terbaik, undang-undang pekerjaan, proses syarikat, dasar dan proses HR dipatuhi.
  • Pengambilan bakat yang baik untuk memenuhi keperluan tenaga kerja organisasi dan baik dalam mengendalikan pekerja asing.
  • Bertanggungjawab ke atas permit kerja pekerja asing, Memastikan permit diperbaharui tepat pada masanya dan mengikut peraturan kerajaan.

Keperluan Kerja:

  • Calon mesti memiliki Diploma atau Ijazah dalam HRM atau setaraf.
  • Sekurang-kurangnya 5 tahun pengalaman bekerja dalam bidang berkaitan
  • Kemahiran komunikasi dan interpersonal yang baik.
  • Matang, bijak, berdikari dan mempunyai integriti yang tinggi
  • Bersedia bekerja di Kapar, Klang

Laporkan kekosongan ini 🏴
Kerja ini telah tamat tempoh, cuba yang serupa: Juruteknik, Pekerja Am Merangkap Pejabat | Sehingga RM2500 | J, JURUTEKNIK, Gudang Operator (Sambilan Pemasa), Eksekutif jualan, HR & Admin Executive, Wakil Perkhidmatan Pelanggan Keluar.