Malaysia landscape
Jawatan kerja
dreamcareerbuilder.com

Pengurus akaun

AXG INDUSTRIES SDN BHD Disiarkan: 3 Bulan
Laporkan kekosongan ini 🏴

Huraian:
  1. Mengendalikan fungsi perakaunan pembuatan termasuk akaun pengurusan
  2. Memastikan penyelarasan sistem perakaunan dan memastikan integriti angka yang dilaporkan
  3. Sediakan ramalan kewangan dan unjuran aliran tunai apabila ia diperlukan
  4. Mengawasi spektrum penuh pelaporan berkanun perakaunan kewangan dan hal ehwal cukai
  5. Hubungan dengan juruaudit luar syarikat, jurubank, ejen cukai
  6. Memastikan pematuhan piawaian perakaunan
  7. Nasihat pengurusan mengenai perancangan dan strategi untuk pengurusan perakaunan yang betul
  8. Mengurus dan menyelia pasukan kakitangan perakaunan
  9. Sebaiknya mereka yang mempunyai pengetahuan dalam perakaunan pembuatan

Laporkan kekosongan ini 🏴
Kerja ini telah tamat tempoh, cuba yang serupa: Pembantu QA / QC, Jurutera QA/ QC / Eksekutif, Jurutera Pengeluaran, EKSEKUTIF AKAUN.