Malaysia landscape
Jawatan kerja
Spark Hunts Resources

Pengurus Sumber Manusia

Spark Hunts Resources Disiarkan: 21 Bulan
Laporkan kekosongan ini 🏴

Huraian:

Pengurus Sumber Manusia

Penerangan mengenai pekerjaan:

 • Untuk menguruskan semua spektrum penuh aktiviti berkaitan HR & Pentadbiran termasuk senarai gaji, pengambilan, pampasan, pembangunan kerjaya, prestasi, pengurusan, latihan, dasar hal ehwal kakitangan, pengurusan pekerja asing dan lain-lain.
 • Melaksana, mengurus dan menyemak sistem pemprosesan gaji untuk memastikan pemprosesan transaksi gaji yang tepat pada masanya dan tepat termasuk gaji, cuti, cukai dan potongan lain.
 • Untuk mengurus dan menyemak keseluruhan proses pengambilan melalui perancangan tenaga kerja yang berkesan dan strategi perekrutan.
 • Untuk merancang, melaksana dan memantau sistem Pengurusan Prestasi yang menyokong objektif perniagaan syarikat.
 • Untuk menghadiri dan mengendalikan kaunseling pekerja, rungutan dan hal-hal disiplin.
 • Untuk menyemak, mencadangkan dan melaksanakan pakej Pampasan dan Faedah syarikat yang diluluskan yang akan menarik, mengekalkan dan memotivasikan pekerja.
 • Untuk memantau dasar & polisi & prosedur HR dan memastikan ia dilaksanakan pada operasi HR seperti yang ditetapkan.

Keperluan Kerja:

 • Ijazah Sarjana Muda Pengurusan Sumber Manusia, Pengajian Perniagaan. Pentadbiran/Pengurusan atau setara.
 • Pengalaman minimum 5 tahun dalam HR & Admin atau setaraf.
 • Mahir dalam perundangan buruh tempatan dan biasa dengan amalan dan prosedur HR & Admin.
 • Pemahaman yang baik tentang Akta Kerja 1955 dan Peraturan-Peraturan pekerjaan lain.
 • Proaktif dan mampu bekerja di bawah tarikh akhir yang ketat.
 • Kemahiran komunikasi, analisis, penyelesaian masalah dan kepimpinan yang kukuh
 • Tersusun dengan baik dan mampu mengendalikan pelbagai tugas secara sistematik
 • Bersedia bekerja di Kapar, Klang

Laporkan kekosongan ini 🏴