Malaysia landscape
Jawatan kerja
Spark Hunts Resources

Pengurus Pembangunan Produk

Spark Hunts Resources Disiarkan: 14 Bulan
Laporkan kekosongan ini 🏴

Huraian:

Pengurus Pembangunan Produk

Penerangan mengenai pekerjaan:

 • Mewajarkan dan membangunkan produk baharu atau menambah baik produk sedia ada untuk memenuhi permintaan pasaran atau pelanggan dan bekerjasama rapat dengan pengurus produk untuk memiliki bersama pelan hala tuju produk, melaksanakan strategi produk dan mengurus kitaran hayat produk.
 • Bekerja dengan sokongan Teknikal & Aplikasi, Pemasaran Kejuruteraan, Jualan dan PMI untuk menjalankan penyelidikan pasaran, menganalisis trend dan pembangunan industri dan teknologi serta bekerjasama dengan pelanggan sedia ada untuk memahami keperluan mereka dengan lebih baik.
 • Menyelaras dengan pelanggan dan pembekal mengenai keperluan dan spesifikasi produk serta penyelarasan dalaman dan luaran pelan pengesahan reka bentuk dan penjejakan pelaksanaan ujian/prototaip.
 • Sokongan teknikal untuk pelanggan automotif dan akaun berbahasa Jepun.
 • Lawatan tapak pelanggan untuk menyelesaikan masalah produk, memahami jangkaan pelanggan dan menyediakan penyelesaian.
 • Bertanggungjawab mengurus pusat ujian alat dalaman R&D.
 • Menyediakan arahan untuk kedudukan produk
 • Sebarang tugas lain yang diberikan oleh syarikat.

Keperluan Kerja:

 • Minimum Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan (Pembuatan Mekanikal, Automotif, Mekatronik), Sains Bahan, Kimia).
 • Proses pembangunan produk (seperti APQP)
 • Sekurang-kurangnya 2 tahun pengalaman dalam industri kerja logam atau pendedahan yang setara dalam fail di atas adalah diutamakan.
 • Bersedia bekerja di Shah Alam, Selangor


Laporkan kekosongan ini 🏴