Malaysia landscape
Jawatan kerja
dreamcareerbuilder.com

Pegawai Pembelian

WIDETECH MANUFACTURING SDN BHD Disiarkan: 15 Bulan
Laporkan kekosongan ini 🏴

Huraian:

1. Bertanggungjawab untuk berhubung dengan sub-kontraktor

2. Bertanggungjawab untuk merancang, mendapatkan sumber dan membangunkan alternatif atau sub-kontraktor baru yang berpotensi.

3. Bertanggungjawab memantau dan menilai prestasi sub-kontraktor seperti kualiti, penyampaian, perkhidmatan dan sokongan.

4. Bertanggungjawab memantau dan membuat susulan status acuan dengan sub-kontraktor.

5. Sebarang tugas lain yang difikirkan sesuai oleh atasan terdekat anda dari semasa ke semasa

6. Mesti memiliki minimum SPM

7. Celik komputer dan pengetahuan dalam Microsoft Office

8. Kemahiran komunikasi lisan dan bertulis yang baik

9. Perancangan yang baik, keutamaan dan kemahiran pengurusan masa


Laporkan kekosongan ini 🏴