Malaysia landscape
Jawatan kerja
Foamtec (M) Sdn Bhd

Operator Pengeluaran

Foamtec (M) Sdn Bhd Disiarkan: 20 Bulan
Laporkan kekosongan ini 🏴

Huraian:

1. Menjalankan kerja-kerja pengeluaran mengikut tugasan yang diberikan

2. Apabila terlibat menyemak atau menyusun keluaran produk untuk memastikan produk berkualiti dihasilkan

3. Laporkan masalah kepada atasan segera

4. Pengemasan stesen kerja

5. Aktif mengambil bahagian dalam taklimat syif harian

6. Untuk mencapai output pengeluaran mengikut rancangan

7. Mempunyai garis panduan kesedaran dan pelaksanaan mengenai Peranti Perubatan

8. Laporkan kepada pihak atasan sebarang isu berkaitan alam sekitar dan kesihatan & keselamatan.

9. Laporkan kepada pihak atasan sebarang isu berkaitan yang akan menjejaskan prestasi kualiti produk perubatan.

10. Laporkan kepada pihak atasan sebarang isu berkaitan yang akan menjejaskan keselamatan produk.

11. Laporkan kepada atasan mana-mana suspek penggunaan alat ganti palsu.


Laporkan kekosongan ini 🏴