Malaysia landscape
Jawatan kerja
Spark Hunts Resources

Jurutera Pengeluaran

Spark Hunts Resources Disiarkan: 14 Bulan
Laporkan kekosongan ini 🏴

Huraian:

Jurutera Pengeluaran

Keperluan Kerja:

 • Menyelia proses pengeluaran dan memastikan kerja berkualiti dilakukan dengan cara yang selamat, cekap.
 • Berhubung dengan jabatan lain untuk mewujudkan dan mengekalkan pelan kawalan bagi setiap produk bagi memastikan keperluan dan peraturan pelanggan dipenuhi.
 • Menjalankan PFMEA, memproses dokumentasi dan melaksanakan penambahbaikan.
 • Menganalisis hasil pengeluaran dan melaporkan kepada pihak pengurusan.
 • Menjawab isu pengeluaran dan masa berhenti melalui Genchi Genbustu dan metodologi penyelesaian masalah.
 • Sahkan keberkesanan Arahan kerja (WI).
 • Menyelia keberkesanan pengurusan 4M di lantai kedai.
 • Untuk merancang dan mengurus keberkesanan dan kecekapan tenaga kerja di Barisan Pengeluaran.
 • Berhubung dengan pasukan Pembangunan Model Baharu untuk item pembangunan pengeluaran cth, pembangunan dan pemasangan alatan, pelan latihan, percubaan pengeluaran dsb.
 • Mana-mana tugas lain yang munasabah seperti yang diberikan.

Keperluan Kerja:

 • Ijazah atau Diploma dalam bidang kejuruteraan berkaitan.
 • 3 - 5 tahun pengalaman bekerja, sebaik-baiknya dalam industri pembuatan.
 • Pengetahuan dalam TPS / pembuatan tanpa lemak
 • Kemahiran analisis dan penyelesaian masalah yang kuat.
 • Pengetahuan dalam PFMEA, Pelan Kawalan dan Reka Bentuk Proses
 • Pengetahuan dalam Kawalan Proses statistik
 • Sanggup bekerja di Bukit Raja,Klang


Laporkan kekosongan ini 🏴