Malaysia landscape
Jawatan kerja
Arissto (M) Sdn Bhd

Gudang Operator (Sambilan Pemasa)

NEP HOLDINGS (M) BERHAD Disiarkan: 16 Bulan
Laporkan kekosongan ini 🏴

Huraian:

Tanggungjawab:
• Memuatkan & memunggah penghantaran
• Menerima, mengalih, menyemak, melabel dan menyimpan barang masuk.
• Menyemak barang yang diterima dan memastikan ketepatan jenis, kuantiti & kualiti.

• Memilih, membungkus, membungkus dan melabel produk sebelum ia dihantar.
• Tugas ad hoc seperti yang diberikan.

Keperluan:
• Minimum SPM atau yang setaraf dengannya
• Latihan akan disediakan
• Bahasa yang diperlukan: Bahasa Inggeris dan Bahasa Malaysia.

• Wanita Melayu pilihan
• Kemahiran asas membaca dan matematik
• Lokasi Bekerja: Bandar Serenia, Sepang.

• RM90/sehari


Laporkan kekosongan ini 🏴