Malaysia landscape
Jawatan kerja
Spark Hunts Resources

Eksekutif Pembelian

Spark Hunts Resources Disiarkan: 12 Bulan
Laporkan kekosongan ini 🏴

Huraian:

Eksekutif Pembelian

Penerangan mengenai pekerjaan:

 • Menjalankan semua tugas pembelian bahan pembungkusan dan lain-lain.
 • Untuk merundingkan terma dan harga dengan pembekal dan mengesyorkan pembelian.
 • Susulan pesanan pembelian yang dikeluarkan kepada pembekal dan pastikan penghantaran segera barang.
 • Membantu dalam pemilihan dan penilaian pembekal sedia ada/baru untuk memastikan mereka mematuhi kualiti, kos dan penghantaran.
 • Mampu menyediakan laporan analisis kos pembelian
 • Bekerja rapat dengan pengeluaran, bahan dan kawalan inventori pada kecekapan maksimum.
 • Berunding dengan pembekal untuk memenuhi objektif kualiti, penghantaran dan kos.
 • Sebarang tugas lain yang diarahkan oleh pihak atasan.

Keperluan Kerja:

 • Sekurang-kurangnya memiliki Diploma atau Ijazah dalam bidang berkaitan
 • 5 tahun pengalaman bekerja
 • Sebaik-baiknya Eksekutif Muda yang pakar dalam Pembelian/Inventori, Pengurusan Bahan & Gudang atau yang setara.
 • Baik dalam kemahiran komunikasi.
 • Bersedia bekerja di Kapar,Klang

Laporkan kekosongan ini 🏴