Malaysia landscape
Jawatan kerja
Spark Hunts Resources

Eksekutif Bahan Mentah

Spark Hunts Resources Disiarkan: 14 Bulan
Laporkan kekosongan ini 🏴

Huraian:

Eksekutif Bahan Mentah

Penerangan mengenai pekerjaan:

 • Urus perancangan, proses dan sistem material, sediakan dan kemas kini jadual pengeluaran dan keperluan pembelian.
 • Merancang dan melaksanakan pengeluaran dan penghantaran.
 • Buat dan keluarkan pesanan pengeluaran dan pastikan pesanan pengeluaran ditutup tepat pada masanya.
 • Bekerjasama rapat dengan merentas jabatan untuk mengemas kini ramalan permintaan.
 • Sediakan laporan operasi mingguan tentang prestasi pengeluaran dan ketengahkan isu.
 • Semak dan kawal kemajuan pengeluaran, susulan dengan jabatan berkaitan untuk menghapuskan kelewatan dengan mempercepatkan penghantaran bahan.
 • Memantau dan menyelaras mengenai kekurangan bahan, mempercepat dan memastikan ketersediaan bahan untuk menyokong rancangan pengeluaran.

Keperluan Kerja:

 • Calon mesti memiliki Diploma atau Ijazah dalam bidang berkaitan
 • Sekurang-kurangnya 5 tahun pengalaman bekerja
 • Proaktif, selesa dengan persekitaran kerja pantas dan pelbagai tugas.
 • Kemahiran orang yang kuat dengan personaliti yang menyenangkan.
 • Baik dalam kemahiran komputer
 • Bersedia bekerja di Kapar , Klang

Laporkan kekosongan ini 🏴