Malaysia landscape
Jawatan kerja
Tamu Vacation Club

Telemarketing

Tamu Vacation Club Disiarkan: 9 Bulan
Laporkan kekosongan ini 🏴

Huraian:

Sertai kami dan terima latihan profesional berharga tentang pembangunan diri untuk meningkatkan kemahiran komunikasi anda, kemahiran meyakinkan, kemahiran memujuk, yakin diri dan banyak lagi.

Tanggungjawab:

  • Mengendalikan panggilan keluar secara profesional kepada bakal pelanggan untuk jemputan
  • Untuk membina hubungan dan berkomunikasi dengan pelanggan melalui telefon dan menyediakan standard perkhidmatan yang tinggi mengikut skrip jualan yang diberikan
  • Buat jemputan dan aturkan temujanji untuk pelanggan
  • Bekerjasama dengan perunding/Eksekutif Jualan dalam memastikan penyertaan pelanggan
  • Bertujuan untuk mencapai sasaran bulanan dan tahunan

Laporkan kekosongan ini 🏴
Kerja ini telah tamat tempoh, cuba yang serupa: Pengurusan Acara Junior, Eksekutif Pemasaran Muda, Pakar Acara.