Malaysia landscape
Jawatan kerja
Vantage Markets

Pengurus Pembangunan Perniagaan

Vantage Markets Disiarkan: 16 Bulan
Laporkan kekosongan ini 🏴

Huraian:

Kami adalah salah satu institusi kewangan terkemuka Australia yang mengkhusus dalam perdagangan Forex/CFD.

Kami mencipta persekitaran kerja unik yang menggalakkan inovasi, semangat berpasukan dan kestabilan dengan mewujudkan budaya korporat dengan nilai prestasi, integriti, ketelusan dan kepelbagaian terasnya. Di tengah-tengah semua ini terletak pasukan kami, yang kreatif, memiliki kemahiran kepimpinan yang kuat dan 100% komited kepada matlamat kami.

Kami berada di peringkat yang menarik kerana kami mempelbagaikan pasaran baharu dan kami sedang mencari Pengurus Pembangunan Perniagaan yang berpengalaman untuk menyertai pasukan Pembangunan Perniagaan kami yang berkaliber tinggi.

Pengurus Pembangunan Perniagaan

Deskripsi kerja:

· Mengenal pasti peluang perniagaan baharu, memulakan aktiviti pembangunan perniagaan, membangun dan mengurus perhubungan pelanggan utama antara lain.

· Mengurus dan melaksanakan strategi pembangunan perniagaan.

· Melaksanakan rancangan taktikal untuk membantu memenuhi dan melebihi jangkaan organisasi.

· Mengekalkan saluran pembangunan yang kukuh mengikut strategi Syarikat.

· Gunakan perhubungan sedia ada dengan pelanggan untuk menjana perniagaan baharu.

· Sentiasa dikemas kini dengan pasaran kewangan setiap hari.

· Ikuti garis panduan yang ditetapkan oleh jabatan pematuhan berkaitan dengan pemprosesan dokumentasi pelanggan mengikut keperluan pengawal selia.

· Lengkapkan objektif latihan dan pembangunan yang diperlukan dalam tempoh masa yang ditetapkan.

Kriteria Kejayaan untuk Jawatan adalah:

· Penutupan petunjuk dan pengurusan saluran paip jualan.

· Laksanakan strategi jualan untuk segmen pelanggan yang berbeza.

· Pengurusan akaun Jualan Langsung.

· Kenal pasti bidang yang berpotensi menjadi kebimbangan pelanggan dan tingkatkan melalui pengurusan.

Keperluan:

· Ijazah universiti dalam Kewangan/ Ekonomi/ Perbankan/ Pentadbiran Perniagaan adalah diutamakan.

· Pengalaman terdahulu dalam pembangunan perniagaan atau jualan dalam sektor kewangan.

· Kemahiran perundingan yang kuat dan keupayaan untuk menutup tawaran.

· Kemahiran rangkaian yang sangat baik.

· Keupayaan untuk bekerja atas inisiatif sendiri, mengembangkan dan menjana perniagaan.

· Keupayaan untuk bekerja di bawah tekanan.

· Pengetahuan asas analisis teknikal dan asas.

· Bahasa Inggeris, Bahasa Melayu dan Bahasa Indonesia yang baik dalam penulisan dan pertuturan.


Laporkan kekosongan ini 🏴