Malaysia landscape
Jawatan kerja
Spark Hunts Resources

Penasihat Perkhidmatan

Spark Hunts Resources Disiarkan: 12 Bulan
Laporkan kekosongan ini 🏴

Huraian:

Penasihat Perkhidmatan

Penerangan mengenai pekerjaan :

 • Melayani permintaan pelanggan untuk tempahan, pertanyaan dan aduan melalui pelbagai saluran, tepat pada masanya.

 • Berkomunikasi dengan pelanggan untuk mewujudkan keperluan perkhidmatan atau pembaikan untuk kenderaan mereka dan menterjemahkan keperluan kerja ini ke dalam sebut harga komprehensif untuk perjanjian mereka.

 • Bina hubungan dan kepercayaan yang mampan dengan pelanggan dan benar-benar komited untuk meningkatkan tahap penglibatan pelanggan.

 • Susulan dengan bengkel mengenai kerja yang belum selesai untuk memastikan pematuhan kepada garis masa penyiapan, dan memastikan pelanggan dikemas kini tentang status kenderaan mereka.

 • Menyediakan maklumat yang tepat dan sah dengan penyelesaian dan alternatif yang sesuai untuk mengendalikan keperluan dan aduan pelanggan.

 • Tangkap maklum balas pelanggan tentang tahap perkhidmatan dan bentangkan penemuan untuk semakan Pengurusan.

 • Membantu Pengurus Perkhidmatan dalam menilai dan menambah baik amalan dan proses semasa.

Keperluan Kerja:

 • Calon mesti memiliki sekurang-kurangnya Diploma dalam bidang automotif atau setaraf.

 • Sekurang-kurangnya 3 tahun pengalaman bekerja

 • Baik dalam memujuk, rundingan, penerangan, yakin, cepat belajar & rajin.

 • Kekalkan hubungan baik dengan pelanggan

 • Bersedia bekerja di Shah Alam, Selangor


Laporkan kekosongan ini 🏴