Malaysia landscape
Jawatan kerja
The Summer Shopping Mall Management

Pemajakan & Pemasaran

The Summer Shopping Mall Management Disiarkan: 17 Bulan
Laporkan kekosongan ini 🏴

Huraian:

Keperluan Kerja:

  • Calon mesti memiliki Diploma / Sarjana Muda dalam Pentadbiran Perniagaan, Pengurusan Harta Pusaka atau setaraf.
  • Pengalaman bekerja sekurang-kurangnya 1 tahun dalam kapasiti yang sama dalam ejen hartanah atau industri pengurusan hartanah akan menjadi satu kelebihan.
  • Kemahiran jualan, rundingan dan komunikasi yang kukuh.

Tanggungjawab kerja

  • Proses rundingan pertengahan, berunding dengan pelanggan mengenai keadaan pasaran, harga, gadai janji, keperluan undang-undang dan perkara yang berkaitan.
  • Lakukan penyelidikan dan analisis pasaran untuk mengenal pasti, prospek dan menjamin segmen pasaran baharu.
  • Membantu dengan produktiviti dan prestasi belanjawan jabatan Pajakan & Pemasaran.
  • Bertanggungjawab dalam semua aspek pengurusan pajakan.

Laporkan kekosongan ini 🏴