Malaysia landscape
Jawatan kerja
Spark Hunts Resources

Eksekutif jualan

Spark Hunts Resources Disiarkan: 16 Bulan
Laporkan kekosongan ini 🏴

Huraian:

Eksekutif Jualan - 5 orang

 

Deskripsi kerja

 

• Membangunkan dan melaksanakan pelan strategik untuk mencapai sasaran jualan

• Bincangkan strategi dengan pihak pengurusan untuk meningkatkan jualan terbaik dalam pasaran anda

• Membuat susulan dengan pelanggan terdahulu untuk menggalakkan jualan berulang

• Untuk dapat bekerja dengan satu pasukan dan mencapai hasil yang diinginkan

• Berinteraksi dengan pelanggan melalui telefon, e-mel, sembang dalam talian, secara bersemuka, media sosial

• Pengetahuan mendalam tentang prinsip dan amalan perkhidmatan pelanggan

• Biasa dengan media sosial (Facebook, Instagram, Tiktok)

• Kemas kini dan cipta kandungan di media sosial, seperti Facebook, Instagram, Tiktok, dan sebagainya

• Untuk menjalankan apa-apa tugas lain yang difikirkan sesuai apabila diarahkan oleh penyelia terdekat

•Untuk mencapai sasaran jualan peribadi

• Mencapai semua sasaran yang diberikan oleh pihak pengurusan

Sanggup bekerja di Rawang, Selangor


Laporkan kekosongan ini 🏴