Malaysia landscape
Jawatan kerja
Spark Hunts Resources

Eksekutif / Pengurus Jualan

Spark Hunts Resources Disiarkan: 14 Bulan
Laporkan kekosongan ini 🏴

Huraian:

Eksekutif / Pengurus Jualan

Penerangan mengenai pekerjaan :

 • Bertanggungjawab ke atas keseluruhan nombor jualan syarikat

 • Untuk memastikan pelanggan berpuas hati dengan produk dan perkhidmatan

 • Mengekalkan kepuasan pelanggan dengan menyediakan sumber penyelesaian masalah dan menentukan keperluan mereka.

 • Mengurus, memimpin dan memotivasikan pasukan jualan

 • Untuk melatih eksekutif jualan baru

 • Dorong pasukan jualan untuk mencapai sasaran seperti yang ditetapkan oleh pihak pengurusan

Keperluan Kerja:

 • Min diploma atau kelayakan yang setaraf dengannya.

 • 5 tahun pengalaman bekerja

 • Sanggup menerima tekanan

 • Mesti mempunyai kemahiran kepimpinan

 • Good command to English & Bahasa Malaysia

 • Sanggup bekerja di Rawang, Selangor


Laporkan kekosongan ini 🏴