Malaysia landscape
Jawatan kerja
dreamcareerbuilder.com

Setiausaha

Ananda Associates Disiarkan: 4 Bulan
Laporkan kekosongan ini 🏴

Huraian:

Kami sedang mencari untuk mengambil seorang pegawai pentadbiran yang teratur untuk melaksanakan semua tugas pentadbiran dan perkeranian yang diperlukan untuk pengurusan pejabat yang berkesan. Tanggungjawab Pegawai Tadbir termasuk mengalu-alukan pelawat dan pelanggan, mengawasi aktiviti kakitangan pembersihan pejabat dan vendor penyelenggaraan, serta menaip dan membaca pruf pelbagai dokumen syarikat. Anda juga seharusnya dapat mengatur penerbangan, pengangkutan dan penginapan untuk eksekutif syarikat.

- Menjawab panggilan telefon, menjawab pertanyaan, dan membalas e-mel.
- Menyediakan laporan perbelanjaan dan belanjawan pejabat.
- Menguruskan bekalan pejabat dan memesan bekalan baru mengikut keperluan.
- Memfailkan dokumen penting syarikat secara sistematik.
- Menghantar semua surat-menyurat, seperti surat dan bungkusan, kepada kakitangan.
- Menjadualkan mesyuarat dan menempah bilik persidangan.
- Mengupah vendor penyelenggaraan untuk membaiki atau menggantikan peralatan pejabat yang rosak.

- Gaji (RM 1,500 - RM 2,000)


Laporkan kekosongan ini 🏴
Kerja ini telah tamat tempoh, cuba yang serupa: PEGAWAI PERKHIDMATAN PELANGGAN (Gred Baru), Akauntan kos (Pembuatan) - Rock Soak Me, PEMBANTU AKAUN, Rakan Audit, Pembantu Akaun.