Malaysia landscape
Jawatan kerja
Infinite Consultancy Services

Penolong Pengurus Akaun & Kewangan

Infinite Consultancy Services Disiarkan: 25 Bulan
Laporkan kekosongan ini 🏴

Huraian:

Tanggungjawab:

1. Bertanggungjawab untuk penyediaan penyata kewangan disatukan kumpulan, laporan pengurusan kumpulan dan pelaporan Bursa seperti pengumuman suku tahunan.

2. Menyelaras dengan anak syarikat untuk memastikan pelaksanaan dasar perakaunan, prosedur dan kawalan dengan memberi penekanan kepada pelaporan dan akauntabiliti yang tepat pada masanya.

3. Bertanggungjawab menyelaras dan menyediakan bajet/ramalan kumpulan tahunan.

4. Semak imbangan dan penyesuaian antara syarikat.

5. Memastikan pematuhan piawaian perakaunan dan pelaporan selaras dengan polisi dan prosedur syarikat.

6. Bertanggungjawab untuk penyerahan cukai tepat pada masanya.

7. Berinteraksi, menyelaras dan membimbing rakan sepasukan.

8. Berhubung dengan pihak luar seperti juruaudit luar, ejen cukai, jabatan cukai dan kastam, jurubank, setiausaha syarikat dan peguam cara.

9. Membantu penyediaan laporan tahunan.

10. Melaksanakan apa-apa tugas dan tanggungjawab lain apabila perlu.

Keperluan Jangkaan:

Latar belakang akademik cemerlang sekurang-kurangnya Ijazah Sarjana Muda dalam Kewangan/Perakaunan dan/atau kelayakan perakaunan profesional (MICPA/ACCA/CPA).

2. Sekurang-kurangnya 3-4 tahun pengalaman bekerja sebaik-baiknya dengan beberapa pengalaman audit.

3. Penguasaan bahasa Inggeris yang kuat.

4. Keupayaan untuk bekerja secara bebas di bawah pengawasan minimum.

Kemahiran yang Diingini:

1. Kemahiran komunikasi dan kepimpinan yang sangat baik.

2. Kemahiran analisis dan penyelesaian masalah yang kuat.

3. Keupayaan yang boleh ditunjukkan untuk bekerja secara bebas dalam persekitaran yang pantas.

4. Cekap dalam merancang dan melaksanakan tugasan untuk memenuhi tarikh akhir yang ketat.


Laporkan kekosongan ini 🏴