Malaysia landscape
Jawatan kerja
IE Consultancy

Pengurus kewangan

IE Consultancy Disiarkan: 15 Bulan
Laporkan kekosongan ini 🏴

Huraian:
 • Penyediaan set akaun penuh tepat pada masanya dengan bantuan eksekutif akaun.
 • Memastikan penyelenggaraan rekod perakaunan yang lengkap, tepat dan kemas kini.
 • Penyerahan laporan bulanan tepat pada masanya untuk semakan pengurusan.
 • Membantu dalam menguruskan aliran tunai untuk memastikan penggunaan dana yang cekap dan modal kerja yang mencukupi.
 • Memastikan pematuhan semua perkara yang berkaitan dengan audit, cukai dan keperluan berkanun.
 • Melaksanakan prosedur perakaunan, dasar, kawalan dalaman yang berkesan dengan mematuhi keperluan berkanun tempatan.
 • Berhubung dengan setiausaha syarikat, peguam, juruaudit, LHDN dan jurubank, dsb.
 • Menguruskan jabatan akaun yang menjalankan operasi akaun harian.
 • Perkara ad hoc lain.

Keperluan

 • Ijazah/Diploma Perakaunan, LCCI, bahagian ACCA/CIMA.
 • 5 tahun pengalaman kerja yang berkaitan dalam mengendalikan bidang berkaitan.
 • Mahir dalam aplikasi MS Office, terutamanya pada MS Excel dan MS PowerPoint.
 • Fasih dan baik Inggeris, Bahasa Malaysia dan Mandarin (kelebihan tambahan).

Laporkan kekosongan ini 🏴