Malaysia landscape
Jawatan kerja
LIRUNEX SOLUTIONS SDN BHD

Pengurus Dana

LIRUNEX SOLUTIONS SDN BHD Disiarkan: 15 Bulan
Laporkan kekosongan ini 🏴

Huraian:

Tanggungjawab kerja:

• Menyusun dan menganalisis data ekonomi, memeriksa harga dan arah aliran saham ekuiti, prospek perolehan, penyata kewangan dan pelbagai petunjuk dan faktor untuk menilai potensi kesan ke atas dana ekuiti portfolio dan menentukan strategi pelaburan yang sesuai.

• Menyediakan sokongan analitikal kepada pasukan yang lebih luas, melawat syarikat, berjumpa dengan Pengurusan syarikat penerima pelaburan yang berpotensi, dan menulis laporan susulan.

• Memantau berita kewangan dengan teliti dan menjejaki arah aliran pasaran, peluang dan risiko serta mengemukakan cadangan penyelidikan pada mesyuarat jawatankuasa pelaburan biasa.

• Melaksanakan keputusan peruntukan aset strategik dan taktikal merentas semua akaun di bawah seliaan.

• Mengekalkan kawalan untuk memastikan pematuhan mandat pelaburan dan keperluan kawal selia.

• Sediakan pengurus dana dan laporan tinjauan pasaran.

• Menjual Dana sebagai KPI

Keperluan Kerja:

• Ijazah Sarjana Muda/ Diploma Lepasan Ijazah/ Ijazah Profesional dalam apa jua bidang

• Sekurang-kurangnya 2 tahun pengalaman langsung dalam industri pengurusan dana. Lulusan baru dengan ·

• Keghairahan untuk melabur dan minat yang kuat dalam hal ehwal berkaitan pelaburan dan semasa.

• Kemahiran penyelidikan/analisis yang baik dengan keupayaan untuk memfokus dan menjalankan penyelidikan dengan cara yang cekap.

• Pengalaman bekerja dalam pelaburan bank atau jualan unit amanah akan menjadi satu kelebihan.

• Penguasaan kuat kedua-dua bahasa Inggeris bertulis dan pertuturan.

• Mampu bekerja secara berdikari, pemain pasukan yang mempunyai tahap integriti dan etika kerja yang tinggi.

Gaji: RM4,000 – RM6,000 (Berdasarkan pengalaman)


Laporkan kekosongan ini 🏴