Malaysia landscape
Jawatan kerja
IE Consultancy

Pembantu Kewangan

IE Consultancy Disiarkan: 7 Bulan
Laporkan kekosongan ini 🏴

Huraian:
 • Merekod dan melaporkan situasi perakaunan tiket kepada akauntan.
 • Sahkan deposit.
 • Sediakan laporan harian dan pendapatan.
 • Susun baucar bayaran balik yang dibenarkan.
 • Mengekalkan akaun cek yang dikembalikan.
 • Berkomunikasi dengan pengurus tiket mengenai sebarang isu sistem tiket.
 • Tugas ad-hoc dari semasa ke semasa.

Keperluan Kerja:

 • Memiliki sekurang-kurangnya Diploma dalam perakaunan atau mana-mana bidang berkaitan.
 • Sekurang-kurangnya 1 tahun pengalaman dalam bidang berkaitan.
 • Mesti boleh berkomunikasi dalam bahasa Mandarin & Inggeris.
 • Terbuka untuk fresh graduate.
 • Boleh bekerja secara bebas dan kurang pengawasan daripada pihak atasan.
 • Kelebihan mempunyai pengalaman dalam sistem perakaunan.


Laporkan kekosongan ini 🏴
Kerja ini telah tamat tempoh, cuba yang serupa: Akauntan kos (Pembuatan) - Rock Soak Me, PEGAWAI PERKHIDMATAN PELANGGAN (Gred Baru), PEMBANTU AKAUN, EXEC SERVIS PELANGGAN-Fasih berbahasa Mandarin ada, HR EXECUTIVE-Kefasihan dalam bahasa Mandarin adala, RECRUITMENT CONSULTANT-FLUF IN MANDARIN.