Malaysia landscape
Jawatan kerja
Pronto Prima Sdn Bhd

Internship untuk Account Assitant

Pronto Prima Sdn Bhd Disiarkan: 9 Bulan
Laporkan kekosongan ini 🏴

Huraian:

Pronto Prima Sdn Bhd mencari pelajar internship yang mengikuti Diploma atau Ijazah dalam Akaun / Admin (minimum 3 bulan). Pengambilan segera!!

KEPERLUAN:

 • Berdikari dan bermotivasi
 • Sanggup untuk belajar
 • Baik dalam Komunikasi (Bahasa Inggeris & BM)
 • Celik komputer

FAEDAH:

 • Elaun RM500/bulan
 • Latihan disediakan
 • Perkembangan kerjaya
 • Akses pejabat kepada pengangkutan awam

TANGGUNGJAWAB :

 • Memberi sokongan kepada Jabatan Perakaunan.
 • Menjalankan tugas asas pejabat, seperti memfailkan, kemasukan data, menjawab telefon, memproses mel, dsb.
 • Mengendalikan komunikasi dengan pelanggan melalui telefon dan e-mel,
 • Memproses urus niaga, mengeluarkan cek dan mengemas kini lejar, belanjawan, dsb.
 • Membantu dengan audit, semakan fakta dan menyelesaikan percanggahan.

Laporkan kekosongan ini 🏴
Kerja ini telah tamat tempoh, cuba yang serupa: PEGAWAI PERKHIDMATAN PELANGGAN (Gred Baru), Akauntan kos (Pembuatan) - Rock Soak Me.