Malaysia landscape
Jawatan kerja
dreamcareerbuilder.com

Eksekutif Pentadbiran

Ananda Associates Disiarkan: 4 Bulan
Laporkan kekosongan ini 🏴

Huraian:

1. Calon mesti memiliki sekurang-kurangnya peringkat SPM / 'O', Menengah Tinggi/ STPM / 'A Level / Pra-U, Diploma, Diploma Lanjutan / Tinggi / Lepasan, mana-mana bidang.
2. Penguasaan Cemerlang dalam Bahasa Inggeris dan Bahasa Malaysia, bahasa lain adalah satu kelebihan
3. Kemahiran komputer – menggunakan kemahiran dan pengetahuan komputer yang sesuai, bermula daripada kemasukan data kepada analisis sistem, untuk mencapai matlamat kerja.
4. Kemahiran Berpasukan – dapat bekerja secara kolaboratif dengan orang lain dalam persekitaran pengurusan penyertaan; bekerja secara berdikari serta bekerja secara berpasukan.
5. Pengetahuan yang sangat baik tentang MS Office
6. Pemahaman sepenuhnya sistem dan prosedur pengurusan pejabat
7. Membantu dengan akaun kecil dan jualan
8. Pengangkutan sendiri adalah satu kelebihan


Laporkan kekosongan ini 🏴
Kerja ini telah tamat tempoh, cuba yang serupa: PEGAWAI PERKHIDMATAN PELANGGAN (Gred Baru), Akauntan kos (Pembuatan) - Rock Soak Me, PEMBANTU AKAUN, Rakan Audit, Pembantu Akaun.