Malaysia landscape
Jawatan kerja
CONVEMED DIAGNOSTIC SDN BHD

Pembantu Perubatan/Jururawat

CONVEMED DIAGNOSTIC SDN BHD Disiarkan: 7 Bulan
Laporkan kekosongan ini 🏴

Huraian:

Deskripsi kerja:-

 • Untuk melaksanakan semua inisiatif dan amalan kejururawatan yang ditubuhkan sebagai sebahagian daripada penjagaan pesakit dan standard perkhidmatan.
 • Untuk membantu doktor dalam perundingan harian dan membantu/melakukan prosedur klinikal asas.
 • Melayani keperluan pesakit, pertanyaan, pendaftaran, mendispens ubat, pengebilan, mengurus rekod/data dan pendidikan pesakit.
 • Mengendalikan pesakit dengan penjagaan profesional, membina hubungan dengan pesakit, dan mengekalkan perhubungan awam yang baik dengan pesakit, keluarga dan kakitangan.
 • Menguruskan panggilan dan temu janji.
 • Menyelenggara semua bilik rawatan dan bilik diagnostik mengikut piawaian dan senarai tugas.
 • Menjaga stok dan kebersihan bilik rawatan dan tempat penyimpanan.
 • Menjalankan inventori dan permintaan pesanan produk dan bekalan profesional.
 • Bekerja rapat dengan pasukan.
 • Memberi pengetahuan tentang prosedur kejururawatan amalan terbaik kepada ahli pasukan.
 • Bekerjasama dengan ahli pasukan penjagaan kesihatan yang lain untuk membangunkan pelan penjagaan kesihatan yang menggalakkan kesinambungan untuk pelanggan apabila mereka menerima penjagaan kesihatan pelengkap dan alternatif.

Syarat Kerja:-

 • Calon mesti memiliki sekurang-kurangnya Diploma atau Ijazah dalam Kejururawatan.
 • Berdaftar di bawah Lembaga Jururawat Malaysia, dengan APC yang sah.
 • Kesabaran dalam mengendalikan pelanggan dan memastikan kesejahteraan mereka.
 • Kemahiran interpersonal dan komunikasi yang baik.
 • Tanggungjawab dan Akauntabiliti Profesional.
 • Bekerjasama dengan ahli pasukan penjagaan kesihatan yang lain untuk membangunkan pelan penjagaan kesihatan yang menggalakkan kesinambungan untuk pelanggan semasa mereka menerima penjagaan kesihatan perubatan.

Laporkan kekosongan ini 🏴
Kerja ini telah tamat tempoh, cuba yang serupa: Eksekutif Perkhidmatan Pelanggan Masuk (Gred Segar, Wakil Perkhidmatan Pelanggan Keluar, Penyelia Tapak Keselamatan.