Malaysia landscape
Jawatan kerja
ACASIA SARAWAK RESOURCES

Mandur Tanah

ACASIA SARAWAK RESOURCES Disiarkan: 15 Bulan
Laporkan kekosongan ini 🏴

Huraian:

Kemahiran Diperlukan/Tanggungjawab:

- Untuk menjadi sangat cekap dalam pelbagai teknik kerja tanah.
- Kemahiran komunikasi yang baik – boleh bekerja dalam satu pasukan.
- Mampu menangani tugas pembinaan dan sifat peranannya.
- Menjamin semua langkah berjaga-jaga keselamatan dan standard kualiti dipenuhi.

Kelayakan & Pengalaman
Pemohon yang berjaya mesti memiliki perkara berikut:

• Memiliki Diploma Kejuruteraan / mana-mana kelayakan yang setaraf dengannya.
• Boleh bertutur, membaca dan menulis dalam Bahasa Malaysia.
• Minimum 3 tahun pengalaman bekerja dalam peranan yang sama.

Keperluan kecekapan/pensijilan:
• Bekerja di Ketinggian (WAH)
• Benarkan Peserta dan Orang Siap Sedia (AESP)
• Pasport Keselamatan Tenaga Sarawak (SESP)

Faedah dan imbuhan:
• Gaji yang kompetitif
• KWSP
• PERKESO
• EIS

Pemohon yang berminat boleh menghantar resume mereka di dan salinan semua sijil kecekapan ke Sign Up to Apply .


Laporkan kekosongan ini 🏴