Malaysia landscape
Jawatan kerja
Hydroscience Engineering Sdn bhd

Penyelaras Projek

Hydroscience Engineering Sdn bhd Disiarkan: 4 Bulan
Laporkan kekosongan ini 🏴

Huraian:

-sebaik-baiknya bekerja dalam industri rawatan air

-mengendalikan projek rawatan air dan air sisa dan memastikan projek menepati bajet, jadual dan spesifikasi

-membantu pengurusan dalam perancangan, semakan spesifikasi, penyediaan lukisan Autocad, penyeliaan pemasangan peralatan dan semakan

-Apabila projek selesai, jurutera akan membantu dalam penyediaan dokumen seperti manual operasi & penyelenggaraan, seperti lukisan binaan, ujian & pentauliahan, laporan, dll.

-membantu dalam menyelesaikan masalah sistem apabila diperlukan.

-mengekalkan dan mempertingkatkan persekitaran 5S dalam tumbuhan.

-memohon permit kerja keselamatan daripada Pegawai Keselamatan, Jurutera Fasiliti dan Pengurus Fasiliti

-tanggungjawab dan kuasa lain yang diberikan oleh atasan dari semasa ke semasa.


Laporkan kekosongan ini 🏴
Kerja ini telah tamat tempoh, cuba yang serupa: HR & Admin Executive, Wakil Perkhidmatan Pelanggan Keluar, Eksekutif Perkhidmatan Pelanggan Masuk (Gred Segar.