Malaysia landscape
Jawatan kerja
GANGSA GEMILANG SDN. BHD.

Pengurus pejabat hadapan

GANGSA GEMILANG SDN. BHD. Disiarkan: 4 Bulan
Laporkan kekosongan ini 🏴

Huraian:

1. Melatih, melatih silang, dan melatih semula semua kakitangan pejabat hadapan.

2. Mengambil bahagian dalam pemilihan kakitangan pejabat hadapan.

3. Menjadualkan kakitangan pejabat hadapan.

4. Menyelia beban kerja semasa syif.

5. Menilai prestasi kerja jika setiap pekerja front office.

6. Mengekalkan hubungan kerja dan berkomunikasi dengan semua jabatan.

7. Mengekalkan kawalan kunci induk.

8. Mengesahkan bahawa maklumat status bilik yang tepat diselenggara dan disampaikan dengan betul.

9. Menyelesaikan masalah tetamu dengan cepat, cekap dan sopan.

10. Mengemas kini maklumat kumpulan. Mengekalkan, memantau, dan menyediakan keperluan kumpulan. Menyampaikan maklumat kepada kakitangan yang sesuai.

11. Menyemak dan melengkapkan laporan had kredit.

12. Bekerja mengikut bajet yang diperuntukkan untuk pejabat hadapan.

13. Menerima maklumat daripada pengurus syif sebelumnya dan menyampaikan butiran yang berkaitan kepada pengurus yang akan datang.

14. Menyemak juruwang masuk dan keluar dan mengesahkan bank dan deposit pada akhir setiap syif.

15. Menguatkuasakan semua polisi pengendalian tunai, tunai cek dan kredit.

16. Mengendalikan mesyuarat berjadual kerap kakitangan pejabat hadapan.

17. Memakai pakaian seragam yang sepatutnya pada setiap masa. Memerlukan semua pekerja pejabat hadapan memakai pakaian seragam yang betul pada setiap masa.

18. Menjunjung tinggi komitmen hotel terhadap layanan.

19. Menyediakan laporan prestasi berkaitan pejabat hadapan.

20. Maksimumkan hasil dan penghunian bilik dengan menyemak status setiap hari. Menganalisis varians kadar, memantau laporan kredit dan mengekalkan pemerhatian rapi kiraan rumah harian. Pantau status jualan rumah setiap hari. Iaitu laporan kilat, elaun dll.

21. Pantau tetamu keseimbangan tinggi dan ambil tindakan yang sewajarnya.

22. Memastikan pelaksanaan semua polisi hotel dan peraturan rumah.

23. Mengendalikan semua aspek sistem komputer Front Office, termasuk penyelenggaraan perisian, penjanaan laporan dan analisis, dan perubahan konfigurasi mudah.

24. Sediakan ramalan hasil dan penghunian.

25. Pastikan pengelogan dan penghantaran semua mesej, pakej dan mel tepat pada masanya dan profesional.

26. Memastikan bahawa pekerja, pada setiap masa, prihatin, mesra, membantu dan berbudi bahasa kepada semua pengurus tetamu dan pekerja lain.

27. Pantau semua tetamu khas dan permintaan VIP.

28. Mengekalkan par yang diperlukan bagi semua pejabat hadapan dan bekalan alat tulis.

29. Menyemak kerja pejabat hadapan harian dan laporan aktiviti yang dijana oleh Night Audit.

30. Semak buku log pejabat hadapan dan borang maklum balas tetamu setiap hari.

31. Mengekalkan sistem pemfailan yang teratur dan komprehensif dengan dokumentasi pembelian, baucar, jadual, ramalan, laporan dan log penjejakan.

32. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diminta oleh pihak pengurusan.


Laporkan kekosongan ini 🏴
Kerja ini telah tamat tempoh, cuba yang serupa: Penjaga Akaun Kira-kira, Pengurus Media Sosial, Editor Video Untuk Jenama Hotel Mewah & Gaya V, Pembeli Media, Sales Associate.